Taksat ja maksut


Sivuston hinnat ovat voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

KÄYTTÖMAKSUT   ALV 0% ALV 24%
Vesimaksu
euro/m3
0.65  0.81
Jätevesimaksu
euro/m3
1.93 2.39
Suurkuluttajan vesimaksu:
euro/m3
   
Kulutus yli 10 000
m3/vuosi  0.61 0.76
Kulutus yli 50 000 
m3/vuosi   0.54 0.67
Kulutus yli 200 000
m3/vuosi
0.48 0.60
Tilapäinen käyttö, korotettu vesimaksu 50%
euro/m3 0.98 1.22

 

Perusmaksut       Vesi €/kk Jätevesi €/kk

Alv 0%  Alv 24% Alv 0% Alv 24%
Mittarin koko DN 20 - 3/5           3.92 4.86 3.92

4.86

Mittarin koko DN 25-32 - 7/10     20.00 24.80 20.00 24.80
Mittarin koko DN 50 - 20/30        42.00 52.08 42.00 52.08
Mittarin koko DN 80 - 40             83.50 103.54 83.50 103.54
Mittarin koko DN 100 - 50          133.50 165.54 133.50 165.54
Mittarin koko MG-25                  30.00 37.20 30.00 37,20
Mittarin koko MG-32                 33.50 41.54 33.50 41.54
Mittarin koko MG-40                50.00 62.00 50.00 62.00
Mittarin koko MG-50                 67.00 83.08 67.00 83.08
Mittarin koko MG-65 133.50 165.54 133.50 165.54
Mittarin koko MG-80 150.00 186.00 150.00 186.00
Mittarin koko MG-100 167.00 207.08 167.00 207.08

 

 Työlaskutus euro/h ALV 0% ALV 24%

Normaali työaika 

58.00 71,92
Ylityö 50% 63.00 78.12
Ylityö 100% 68.00 84.32
Vesimittarin tarkistusmaksu 20 mm(sis.koeajon + rahdit) 80.00 99.20
Talosulkuventtiilin avaaminen ja sulkeminen 58.00 71.92

 

 Kilometrikorvaukset   ALV 0% ALV 24%
Pakettiauton km-korvaus euroa/km 1.00 1.24
Traktorin tuntikorvaus euroa/h 35.00 43.40

 

Säännönmukainen vesilaskutus 4 kertaa vuodessa ALV 0% ALV 24%
Ylimääräinen mittarinluku 25.00 31.00
Ylimääräinen laskutus 5.00 6.20
     
     
Sakokaivolietteen käsittelymaksu €/m3 ALV 0% ALV 24%
Jätevedenpuhdistamolle ajettu sakokaivoliete 20.00 24.80

Viivästysmaksu/huomautus (ALV 0%) 5.00€

 

Kannuksen Vesiosuuskunnan liittymismaksut


LIITTYMISSOPIMUS

Vesi- ja viemärijohtoon liittymiseksi tulee liittyjän tehdä kirjallinen liittymissopimus Kannuksen Vesiosuuskunnan kans­sa. Sopimuksen laatimiseen tarvitaan jäljennös rakennusluvan piirustuksista, asemapiirros 1:500 ja pohjapiirros 1:100 / 1:50.

Kuivatus- ja hulevedet kuuluvat Kannuksen kaupungille, eikä niitä saa johtaa Kannuksen Vesi­osuus­kunnan viemäriin.

LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Laitos perii liittymismaksua kattaakseen vesihuolto­verkostojen rakentamisesta sille aiheutuvia kustannuksia. Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Sekä vesi- että viemäri­liittymismaksut laskutetaan rakennuskohtaisesti.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN OMAKOTITALOILLE

Liittymismaksu määräytyy omakotitaloissa kiinteän liittymismaksun mukaan ja muissa rakennuksissa liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan ja käyttötarkoituksen mukaan. 1.6.2004 jälkeen tehdyissä uusissa vesi­johdon liittymissopimuksissa ja 1.4.2004 jälkeen tehdyissä uusissa viemärijohdon liittymissopimuksissa liittymis­maksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

MAKSUT ASEMAKAAVA-ALUEELLA, OMAKOTITALO

Vesiliittymän hinta omakotitaloille on 1700 € Alv. 0%

Viemäriliittymän hinta  omakotitaloille on 4500 € Alv. 0%

MUUT RAKENNUKSET

Liittymismaksun yksikköhinta vedelle on 1,7 €/m2 ja viemärille 4,5 €/m2.

Rivi- ja paritalot kerroin 6  
Asuinkerrostalot kerroin 5  
Asuinliiketalot kerroin 4  
Liikerakennukset, varastot kerroin 3  
Teollisuusrakennus 1 kerroin 1 veden/jäteveden käyttö vain saniteettitiloissa
Teollisuusrakennus 2 kerroin 3 käyttää vettä/jätevettä toiminnassa
Julkiset rakennukset kerroin 3  
Navetat / eläinsuojat (tuotanto-) kerroin 3  
Loma-asunnot kerroin 8  
Kasvihuoneet kerroin 0,5  

Minimiliittymismaksut: 1 700 € / vesiliittymä ja 4 500 € / viemäriliittymä.

Muiden rakennusten osalta peritään lisäliittymismaksua jos rakennuksen kerrosala kasvaa yli 10 %.

Haja-asutusalueiden viemäröinnin piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, jotka eivät liittyneet rakentamistyön aikana sovelletaan vesiosuuskunnan hallituksen vahvistamia korotettuja liittymismaksuja, jotka ovat alueittain seuraavat:


Ylikannus, Korpela ja Yrjönmäki-Viljakkalan alue 4600 €
Vaenmaa, Roikola, Jylhä, Yliviirre, Nikkarikoski, Korvela 4700 €
Välikannuksen alue 5000 €


Kiinteistö tulee liittää viemäriverkostoon pienpumppaamon kautta, mikäli padotuskorkeus alittaa 120 cm. Padotuskorkeus on kiinteistön alimman viemärikalusteen korkeus mitattuna tonttiviemärin liittämiskohdan putken laesta.

Liittymispiste ja samalla laitoksen vastuualueen raja on kiinteistön rajalla tai runkoputkessa ellei liittymissopimuksessa ole muuta sovittu.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tonttijohto rakennetaan vesilaitoksen toimialueella liittymismaksuun asemakaava-alueella tontin rajalle ja haja-asu­tus­­alueella 30 m lähimmän vesijohtoon liitettävän rakennuksen seinästä. Tontilla tehtävä rakennustyö tehdään liittyjän kustannuksella. Liittymismaksu sisältää tonttijohtoa enintään 100 m.

Vesimittari asennetaan suurissa kiinteistöissä esimerkiksi lämmönjakohuoneeseen, kattilahuoneeseen tai tekniseen tilaan. Omakotitaloissa mittarille on varattava lämmin tuuletettava, lattiakaivolla varustettu tila, jossa vapaata tilaa 0,6 m x 0,6 m, korkeus 1,0 m.

Kannuksen Vesiosuuskunta
Osoite: Siltakatu 4 A, 69100 Kannus
Puhelin: 06-8741 400
Faksi: 06-8741 406

Lisää yhteystietoja »

Ajankohtaista
04.03.2019 Tiedote: Hetkellisiä vedentoimituskatkoksia Ylikannuksen alueella vkot.10-11 aikana »
18.12.2018 Rauhallista joulunaikaa ja onnea vuodelle 2019 »
05.12.2018 Toimisto suljettu 7.12.2018 »

Lisää ajankohtaisia otsikoita »

| designed by visible image 2012