Häiriötilanteet

Mahdolliset häiriöt veden laadussa

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisissa häiriötilanteissa joutua myös kuluttajille. Saostumien liikkeellelähtöä voivat aiheuttaa verkoston poikkeukselliset virtaamat tai painevaihtelut. Nämä voivat puolestaan johtua esimerkiksi sähkökatkoista tai verkoston korjauksista. Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä, vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista. Mikäli edellä mainittujen tapahtumien jälkeen veden ladussa esiintyy häiriöitä, kannattaa vettä juoksuttaa kunnes mahdolliset epäpuhtaudet ovat hävinneet. Kun käynnistätte vettä käyttäviä kotitalouskoneita häiriötilanteiden jälkeen, on suositeltavaa varmistaa, että vesijohtovesi on puhdasta (myös lämmin vesi) ja että vedenpaine on riittävä.

Häiriöiden ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä Vesiosuuskuntaan. Näin voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tarpeellisiin toimiin häiriöiden poistamiseksi. Pyrimme toimimaan kaikissa tilanteissa niin, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Vesijohtovuodot

Jos epäilet vesijohtovuotoa joko tonttivesijohdossasi tai runkovesijohdossa, ilmoitathan asiasta aina Vesiosuuskunnalle. Kiinteistön vesijohtolaitteiston vuodosta voi olla merkkinä esimerkiksi

  • kosteusvaurio rakenteissa, maalin irtoaminen esimerkiksi lattian rajasta tai ummehtunut, tunkkainen haju
  • vesimittarin pyöriminen vaikka vettä ei kuluteta
  • suhiseva ääni huonetilassa

Tarkistaessasi vuotoasiaa, varmista ensin vesikalusteiden kunto, muun muassa wc:n huuhtelulaite on saattanut jäädä vuotamaan.