Hinnasto

Sivuston hinnat ovat voimassa 1.1.2024 alkaen:

KÄYTTÖMAKSUTALV 0 %ALV 24 %
vesimaksu, Kannus€ / m30,901,12
Vesimaksu, Lohtaja€ / m31,041,29
jätevesimaksu, Kannus€ / m32,402,98
SUURKULUTTAJIEN VESIMAKSUT
kulutus yli 10 000€ / m30,841,04
kulutus yli 50 000€ / m30,760,94
kulutus yli 200 000€ / m30,680,84
tilapäinen käyttö, korotettu vesimaksu 50 %€ / m31,351,67

 

PERUSMAKSUTVESI
alv 0 %
€ / kk
alv 24 %
JÄTEVESI
alv 0 %
€ / kk
alv 24 %
mittarin koko dn 20 - 3/5, Kannus6,007,446,007,44
mittarin koko dn 20 - 3/5, Lohtaja6,007,44
mittarin koko dn 25-32 - 7/1030,6437,9930,6437,99
mittarin koko dn 50 - 20/3064,3479,7864,3479,78
mittarin koko dn 8 - 40127,91158,61127,91158,61
mittarin koko dn 100 - 50204,51253,59204,51253,59
mittarin koko MG-2545,9656,9945,9656,99
mittarin koko MG-3251,3263,6451,3263,64
mittarin koko MG-4076,6094,9876,6094,98
mittarin koko MG-50102,64127,27102,64127,27
mittarin koko MG-65204,51253,59204,51253,59
mittarin koko MG-80229,79284,94229,79284,94
mittarin koko MG-100255,83317,23255,83317,23

 

TYÖLASKUTUS € / halv 0 %alv 24 %
normaali työaika58,0071,92
ylityö 50 %63,0078,12
ylityö 100 %68,0084,32
vesimittarin tarkistusmaksu 20 mm
sisältää koeajon ja rahdit
80,0099,20
talosulkuventtiilin avaus ja sulkeminen58,0071,92

 

KILOMETRI- JA TUNTIKORVAUKSETalv 0 %alv 24 %
pakettiauto€ / km1,001,24
traktori€ / h35,0043,40

 

SÄÄNNÖNMUKAINEN VESILASKUTUS 4 KERTAA VUODESSAalv 0 %alv 24 %
ylimääräinen mittarinluku25,0031,00
ylimääräinen laskutus5,006,20

 

SAKOKAIVOLIETTEEN KÄSITTELYMAKSU € / m3alv 0 %alv 24 %
jätevedenpuhdistamolle ajettu sakokaivoliete20,0024,80

 

Viivästysmaksu / huomautus (alv 0 %) 5,00 €

Kannuksen Vesiosuuskunnan liittymismaksut

LIITTYMISSOPIMUS

Vesi- ja viemärijohtoon liittymiseksi tulee liittyjän tehdä kirjallinen liittymissopimus Kannuksen Vesiosuuskunnan kans­sa. Sopimuksen laatimiseen tarvitaan jäljennös rakennusluvan piirustuksista, asemapiirros 1:500 ja pohjapiirros 1:100 / 1:50. Kuivatus- ja hulevedet kuuluvat Kannuksen kaupungille, eikä niitä saa johtaa Kannuksen Vesi­osuus­kunnan viemäriin.

LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Laitos perii liittymismaksua kattaakseen verkostorakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Sekä vesi- että viemäri­liittymämaksut laskutetaan rakennuskohtaisesti.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN OMAKOTITALOILLE

Liittymismaksu määräytyy omakotitaloissa kiinteän liittymismaksun mukaan ja muissa rakennuksissa liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan ja käyttötarkoituksen mukaan. 1.6.2004 jälkeen tehdyissä uusissa vesi­johdon liittymissopimuksissa ja 1.4.2004 jälkeen tehdyissä uusissa viemärijohdon liittymissopimuksissa liittymis­maksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

MAKSUT ASEMAKAAVA-ALUEELLA, OMAKOTITALO

Vesiliittymän hinta omakotitaloille on 2000 €, alv 0 %

Viemäriliittymän hinta omakotitaloille on 4500 €, alv 0 %

MUUT RAKENNUKSET

Liittymismaksun yksikköhinta vedelle on 2,00 € / m2 ja viemärille 4,5 € / m2.

rakennustyyppikerroinmuuta
rivi- ja paritalot6
asuinkerrostalot5
asuinliiketalot4
liikerakennukset, varastot3
teollisuusrakennus 11veden / jäteveden käyttö vain saniteettitiloissa
teollisuusrakennus 23veden / jäteveden käyttö toiminnassa
julkiset rakennukset3
navetat / eläinsuojat (tuotanto)3
loma-asunnot8
kasvihuoneet0,5

Minimiliittymismaksu vesiliittymälle on 2 000 €  ja viemäriliittymälle 4 500 €.

Muiden rakennusten osalta peritään lisäliittymismaksua jos rakennuksen kerrosala kasvaa yli 10 %.

Haja-asutusalueiden viemäröinnin piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, jotka eivät liittyneet rakentamistyön aikana sovelletaan vesiosuuskunnan hallituksen vahvistamia korotettuja liittymismaksuja, jotka ovat alueittain seuraavat:

Ylikannus, Korpela ja Yrjönmäki-Viljakkalan alue 4600 €
Vaenmaa, Roikola, Jylhä, Yliviirre, Nikkarikoski, Korvela 4700 €
Välikannuksen alue 5000 €

Kiinteistö tulee liittää viemäriverkostoon pienpumppaamon kautta, mikäli padotuskorkeus alittaa 120 cm. Padotuskorkeus on kiinteistön alimman viemärikalusteen korkeus mitattuna tonttiviemärin liittämiskohdan putken laesta.

Liittymispiste ja samalla laitoksen vastuualueen raja on kiinteistön rajalla tai runkoputkessa ellei liittymissopimuksessa ole muuta sovittu.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tonttijohto rakennetaan vesilaitoksen toimialueella liittymismaksuun sisältyen asemakaava-alueella tontin rajalle ja haja-asu­tus­­alueella 30 metriä lähimmän vesijohtoon liitettävän rakennuksen seinästä. Liittymismaksuun ei kuitenkaan sisälly erikoistyöt kuten alitustyöt (vesistöt, tiet, rautatiet), louhinta ja asfaltoinnit sekä muut pihatyöt. Tontilla tehtävä rakennustyö tehdään liittyjän kustannuksella. Liittymismaksu sisältää tonttijohtoa enintään 100 metriä.

Vesimittari asennetaan suurissa kiinteistöissä esimerkiksi lämmönjakohuoneeseen, kattilahuoneeseen tai tekniseen tilaan. Omakotitaloissa mittarille on varattava lämmin tuuletettava, lattiakaivolla varustettu tila, jossa vapaata tilaa 0,6 m x 0,6 m, korkeus 1,0 m.