Rakentajalle

Ohjeita rakentajalle

Suunnitelmat

Rakennuslupakuvat ja LVI-kuvat hyväksytetään Kannuksen alueella Kannuksen kaupungin rakennusvalvonnassa ja Lohtajan alueella Kokkolan kaupungin rakennusvalvonnassa. Suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä sekä kaupungin rakennusvalvontaan, että Kannuksen Vesiosuuskuntaan. Annamme mielellämme ohjeita ja neuvoja suunnittelun tueksi. Mitä aiemmin olet meihin yhteydessä, sitä sujuvampaa toteutuksesta tulee.

Yhteystiedot Kannuksen ja Kokkolan rakennustoimiin löytyvät kaupunkien nettisivuilta

Vesi- ja viemäriliittymäsopimus

Vesi- ja viemärijohtoon liittymiseksi tulee liittyjän tehdä kirjallinen liittymissopimus Kannuksen Vesiosuuskunnan kans­sa. Sopimuksen tekoa varten voitte olla yhteydessä Kannuksen Vesiosuuskunnan toimistoon. Sopimuksen tekoa varten tulee meille toimittaa asema- ja pohjapiirustus sekä LVI-piirustus vesi- ja viemärijohdoista. Lohtajan alueella viemäriliittymäsopimus tehdään Kokkolan Veden kanssa.

Kannuksen vesiosuuskunnan liittymäsopimuksia koskevat yleiset sopimus- ja toimitusehdot löytyvät tämän sivuston ”Asiakkaalle” -kohdasta.

Kuivatus- ja hulevedet kuuluvat Kannuksessa kaupungille eikä niitä saa johtaa Kannuksen Vesiosuuskunnan verkostoon.

Liittymän rakentaminen

Tonttivesijohdon (ja -viemärin) rakennustyö voidaan tilata Vesiosuuskunnalta esimerkiksi liittymissopimuksen teon yhteydessä. Työsuoritus voi sisältää vesijohdon asennustyön päävesijohdosta vesimittarille saakka ja viemärin asennuksen pääviemäristä rakennuksen sokkeliin saakka sekä sovittaessa maanrakennustyön (kaivu- ja täyttötyön). Tonttijohtojen rakennustyöstä veloitetaan yksikköhintaperusteisesti materiaali-, asennustyö- ja maanrakennuskustannukset. Vaikka rakennustyön suorittaisi joku muu taho, Vesiosuuskunta tekee aina liitostyöt runkoverkkoihin. Tonttivesijohdon liitossatula, vesijohdon sulkuventtiili ja vesimittari sisältyvät vesijohdon liittymismaksuun.

Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Kaava-alueella vastuuraja on tontin rajalla.

Vesimittarin sijoittaminen

Tonttijohdosta rakennuksen alle menevä putkiosuus tulee sijoittaa suojaputkeen. Vesimittarille tulee varata rakennuksesta vapaata tilaa 0,6 m x 0,6 m (korkeus 1,0 m) lämpimästä, tuuletettavasta, lattiakaivollisesta tilasta. Mittarin tulee olla helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa.