Vesi

Vedenhankinta

Kannuksen Vesiosuuskunnan raakavetenä käytetään korkealuokkaista pohjavettä. Vesi käsitellään ainoastaan kalkkikivisuodatuksella, joka nostaa veden pH-arvoa sekä poistaa metalliputkistoille aiheutuvaa korroosiota. Kalkkikivisuodatuksella poistetaan myös biologisesti pohjavedessä esiintyvää rautaa ja mangaania. Rauta ja mangaani aiheuttavat saostuessaan veteen sameutta sekä väriä.

Vedenlaatu

Vedenlaatua seurataan terveysviranomaisen kanssa laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteitä otetaan vedenottamoiden raakavedestä ja käsitellystä vedestä sekä jakeluun kuluttajille tulevasta verkostovedestä.

Veden kovuus

Veden kovuus kuvastaa käytännössä sen kalkkipitoisuutta. Kannuksen vesi on pehmeää, kovuuden ollessa noin 0,5 – 0,6 mmol/l (alle 7 dH). Pesukoneissa voi siis käyttää alhaista pesuaineen määrää.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu veden kovuuden luokittelua

luokkakovuus mmol/lkovuus
1 (pehmeä)alle 1,3alle 7
21,3 - 2,57 - 14
32,5 - 3,814 - 21
4 (kova)yli 3,8yli 21