Kannuksen Vesiosuuskunnan OSUUSKUNTAKOKOUS 23.5.2024

Kannuksen Vesiosuuskunnan sääntömääräinen OSUUSKUNTAKOKOUS pidetään torstaina 23.5.2024 klo.18 alkaen; Lounaskahvila Rauhalassa, Metsolantie 2, 69100 KANNUS.

Kokouksessa käsitellään Kannuksen Vesiosuuskunnan sääntöjen 16 §:ssä osuuskuntakokoukselle määrätyt asiat.

Kannuksen Vesiosuuskunnan sääntöjen 18 § mukaan jäsenen tulee ilmoittaa osallistumisestaan kokoukseen viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta voidakseen osallistua äänivaltaisena kokoukseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on siten torstaina 16.5.2024 klo.15:00 mennessä.

Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla: toimisto@kvesi.fi

KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA, Hallitus

Tiedote: Häiriötilanteet -ilmoitukset tilattavissa asiakkaiden matkapuhelimeen ja/tai sähköpostiin.

Kannuksen Vesiosuuskunta on ottanut käyttöön häiriötilanteet-viestintäpalvelun. Palvelun avulla voidaan informoida asiakkaita internet-sivuilla julkaistavan ilmoituksen lisäksi suoraan viestinnän kohdealueen asiakkaille tekstiviesti- ja sähköposti -viestillä.

Häiriötiedotepalvelu löytyy alla olevasta osoitteesta:

kvesi.fi/vesi/hairiotilanteet

Viestit voidaan tällä hetkellä lähettää vain asiakkaille, joiden matkapuhelinnumerot ovat vapaasti saatavilla numerotiedustelu-palvelusta. Salaiset matkapuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tulee lisätä järjestelmään erikseen.

Ilmoitusten tavoittavuuden parantamiseksi toivomme asiakkaidemme, joiden matkapuhelinnumero ei ole vapaasti numerotiedustelusta saatavilla tai ilmoitettu vesiosuuskunnalle aiemmin; täydentävän ajantasaiset yhteystietonsa häiriötilanteet-palveluun (ohjeet ja ilmoittaminen, kts. yllä oleva linkki).

Kannuksen Vesiosuuskunnan hinnanmuutokset 1.1.2024

Kannuksen Vesiosuuskunnan hintoihin tulee seuraavat muutokset 1.1.2024 lähtien:

Veden käyttömaksua korotetaan 0,05 €/m3 :

    alv0% alv 24%
Käyttömaksu, vesi €/m3 0,90 1,12
Käyttömaksu, vesi Lohtajan vh-verkosto €/m3 1,04 1,29

 

Jäteveden käyttömaksua korotetaan 0,22 €/m3

    alv 0% alv 24%
Käyttömaksu, jätevesi €/m3 2,40 2,98
       

 

Suurkuluttajien käyttömaksuja korotetaan samassa suhteessa.

Vesihuoltolain mukaan kaikki vesihuollon kustannukset on katettava maksuilla. Hinnanmuutokset perustuvat vesihuoltolain 23§:ään ja yleisten toimitusehtojen kohtaan 4.2. Hinnankorotusten perusteena on verkostoon ja laitoksiin tulevat saneeraustarpeet.

 

Kannuksen Vesiosuuskunta

Hallitus

HÄIRIÖTILANTEET -ilmoitukset

Kannuksen Vesiosuuskunta on ottanut käyttöön häiriötilanteet-palvelun.

Pyrimme jatkossa tiedottamaan Kannuksen Vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston toiminnassa asiakkaille vaikuttavista äkillisistä häiriöistä tai ennakoitavista rakennus- ja huoltotoimenpiteistä SMS-viestipalvelulla ja/tai internet-sivuiltamme löytyvällä häiriötiedote-palvelulla. Häiriötiedotepalvelu löytyy alla olevasta osoitteesta:

kvesi.fi/vesi/hairiotilanteet

Ilmoitusten tavoittavuuden parantamiseksi toivomme asiakkaidemme, joiden matkapuhelinnumero ei ole vapaasti numerotiedustelusta saatavilla tai ilmoitettu vesiosuuskunnalle aiemmin; täydentävän ajantasaiset yhteystietonsa häiriötilanteet-palveluun. Tarkemmat ohjeet tälle löytyvät myös yllä olevan linkin kautta latautuvalta sivuosiolta.

Kannuksen Vesiosuuskunta

Häiriötiedote: Mahdollista paineenvaihtelua ja sameutta vesijohtoverkostossa 21.-24.11.2023

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa korjaustoimenpiteen vesijohtoverkostonsa osana olevassa vesitornissa Kannuksen keskustassa 21.-24.11.2023 välisenä aikana.

Korjaustyö edellyttää vesitornin säiliön tyhjentämistä sinne varastoidusta vedestä, mikä aiheuttaa vesijohtoverkostossa paineenvaihtelua / -alentumista ja mahdollisesti värihäiriöitä / sameutta.

Vedessä voi myös olla havaittavissa hienoista kloorin makua, mikä johtuu varmistavasta desinfioinnista, joka säiliölle on töiden loppuvaiheessa myös tehty. Klooripitoisuus on kuitenkin niin alhainen, jolloin vettä on mahdollista kloorin aiheuttamasta mausta huolimatta käyttää talousvetenä.

Häiriöt ovat väliaikaisia, ja ilmenevät oletettavasti erityisesti 22.11.2023 -24.11.2023 aikana. Häiriöt poistuvat vedestä tarvittaessa maltillisen veden juoksuttamisen avulla.

Pahoittelemme häiriöitä ja tästä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

Häiriötiedote: Ketopaikka – Niemonen 11.7.2023 17.30->

Ketopaikankadulla Kannuksessa 11.7.2023 vesijohtoverkoston vaurio aiheutti keskeytyksen vedenjakeluun Ketopaikan – Niemosen alueilla. Vesijohdon vuodosta ja sen korjaustoimenpiteistä aiheutui alueen vesijohtoverkostoon paineen vaihtelua / ilmaa sekä sameutta / värivirhettä, jotka poistuvat helpoiten kylmää vettä hanasta juoksuttamalla.

Lisätietoja tarvittaessa: Kvesi päivystys 0440-364 414

Pahoittelemme vesijohtovuodosta mahdollisesti aiheutunutta häiriötä ja vaivaa.

Häiriöilmoitus: Vedenjakelun keskeytys 24.5.2023 Kannuksen Korvenkylällä

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa vedenjakelua varmistavia toimenpiteitä Polehenmäen vedenottamolla (23.5.2023 -) 24.5.2023 jotka edellyttävät vedenjakelun keskeyttämistä vedenottamolta. Keskeytys vedenjakelussa kohdistuu Korvenkylän alueelle. Keskeytys on suunnitelman mukaan tarkoitus olla mahdollisimman lyhytkestoinen, oletettavasti pisimmilläänkin kestoltaan muutama tunti. Vettä on suositeltavaa varata esim. astioihin muutaman tunnin tarpeen verran. Keskeytyksen jälkeen vedenjakeluverkoston paine voi vaihdella hieman, ja vedessä saattaa ilmetä hieman väriä, mutta nämä eivät ole vaarallisia ja poistuvat vettä juoksuttamalla. Pahoittelemme häiriötä ja pyrimme järjestämään sen mahdollisimman lyhytkestoisena.

Lisätietoja tarvittaessa Kannuksen Vesiosuuskunnalta.

Kutsu: Osuuskuntakokous 2023

Kannuksen Vesiosuuskunnan
sääntömääräinen
OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään Lounaskahvila Rauhalassa,
Metsolantie 2 Kannus
tiistaina 30.5.2023 alkaen 19.00

Kokouksessa käsitellään Kannuksen Vesiosuuskunnan sääntöjen
16 §:ssä osuuskuntakokoukselle määrätyt asiat.

Kannuksen Vesiosuuskunnan sääntöjen 18 § mukaan jäsenen tulee
ilmoittaa osallistumisestaan osuuskunnan kokoukseen viimeistään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta voidakseen osallistua
äänivaltaisena osuuskunnan kokoukseen.

Viimeinen ilmoittautumispäivä tiistai 23.5.2023 klo 15.00 mennessä.
.
Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla: toimisto@kvesi.fi

KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA

Hallitus

Häiriöilmoitus vedenjakelu Lohtajan Marinkaisissa 3.4.-14.4.2023

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa vesijohtoverkoston uudistamista Lohtajan Marinkaisissa maaliskuu-huhtikuu 2023 aikana. Työn pääasiallinen tarkoitus on parantaa alueen vedenjakelun varmuutta sekä osin myös kapasiteettia. Hankkeessa rakennetaan mm. uusi PEH110-runkovesijohto vanhan himaniitti-vesijohdon tilalle sekä uusitaan venttiilit ja liitokset eri linjaosiin Singonmäen alueella.

Rakennustöiden loppuvaiheessa suoritetaan nykyisten vesijohtoliittymien / linjaosien liittäminen uuteen vesijohdon runkolinjaan, mistä aiheutuu alueella lyhytkestoisia vedenjakelun katkoksia sekä paineenvaihtelua. Nämä saattavat aiheuttaa ilman sekoittumista veteen ja sakkautuneen kiintoaineen irtoamista, mistä johtuen vedessä voi olla havaittavissa värivirhettä (vesi ruskehtavaa tai harmaata). Tästä ei kuitenkaan ole terveydelle vaaraa. Veden saa palautumaan kirkkaaksi juoksuttamalla sitä kiinteistöllä hanasta hetkisen. Mikäli häiriö kestää vettä juoksutettaessa pidempään kuin 15min tai ilmenee jotain muuta ongelmaa, voitte olla yhteydessä vesiosuuskunnan päivystäjään: 0440 -364 414

Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä ja niistä aiheutunutta vaivaa!