Häiriöilmoitus vedenjakelu Lohtajan Marinkaisissa 3.4.-14.4.2023

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa vesijohtoverkoston uudistamista Lohtajan Marinkaisissa maaliskuu-huhtikuu 2023 aikana. Työn pääasiallinen tarkoitus on parantaa alueen vedenjakelun varmuutta sekä osin myös kapasiteettia. Hankkeessa rakennetaan mm. uusi PEH110-runkovesijohto vanhan himaniitti-vesijohdon tilalle sekä uusitaan venttiilit ja liitokset eri linjaosiin Singonmäen alueella.

Rakennustöiden loppuvaiheessa suoritetaan nykyisten vesijohtoliittymien / linjaosien liittäminen uuteen vesijohdon runkolinjaan, mistä aiheutuu alueella lyhytkestoisia vedenjakelun katkoksia sekä paineenvaihtelua. Nämä saattavat aiheuttaa ilman sekoittumista veteen ja sakkautuneen kiintoaineen irtoamista, mistä johtuen vedessä voi olla havaittavissa värivirhettä (vesi ruskehtavaa tai harmaata). Tästä ei kuitenkaan ole terveydelle vaaraa. Veden saa palautumaan kirkkaaksi juoksuttamalla sitä kiinteistöllä hanasta hetkisen. Mikäli häiriö kestää vettä juoksutettaessa pidempään kuin 15min tai ilmenee jotain muuta ongelmaa, voitte olla yhteydessä vesiosuuskunnan päivystäjään: 0440 -364 414

Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä ja niistä aiheutunutta vaivaa!