Vedenjakelun häiriö- / keskeytysilmoitus, Välikannus 23.3.2023

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa 23.3.2023 klo.8 alkaen vesijohtoverkoston vuodonkorjauksen Välikannuksen kylällä, Petäjäntien alueella.

Vedenjakeluun syntyy keskeytys ennakko-arvion mukaan alueella: Petäjäntie 2 – Petäjäntie 34 sekä Himangantie 762 – Saarenpää Himanka. Vedenjakelun keskeytys pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta edelleen on suotavaa varautua jopa muutaman tunnin katkokseen.

Vedenjakelun keskeytyksen lisäksi korjaustyön aikana voi ilmetä vesijohtoveden verkostopaineen vaihtelua tai alentumista Tokola (Petäjäntie) – Saarenpää -välisellä alueella.

Vedenjakelun palautuessa alueelle, vesijohtovedessä saattaa ilmetä sameutta / värivirhettä, joka poistuu helpoiten kylmää vettä hanasta juoksuttamalla.

Lisätietoja tarvittaessa: Kvesi päivystys 0440-364 414