Katkos vedenjakelussa Lohtajalla 8.6.2021

Kannuksen Vesiosuuskunta suorittaa muutostöitä Lohtajan keskustan vesijohtoverkostossa, Aallontien alueella, mistä johtuen vedenjakelu kyseisellä alueella ja sen läheisyydessä joudutaan keskeyttämään 8.6.2021 arvioidusti puolenpäivän jälkeen parin tunnin ajaksi. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa / häiriötä, mikä on kuitenkin tarpeellista vedenjakelun varmuuden parantamiseksi alueella jatkossa.

Muutostöistä johtuen alueella voi ilmetä vedessä väriä ja painevaihtelua, mitkä ovat vaarattomia ja poistuvat kun vettä juoksutetaan hanasta noin 10 minuuttia. Mikäli häiriöitä tämänkin jälkeen, tai tästä poikkeavasti ilmenee, voitte olla yhteydessä Kannuksen Vesiosuuskuntaan tilanteen / lisäohjeiden tarkistamiseksi.

Kannuksen Vesiosuuskunta

päivystäjä 044 0364 414 vain puhelut, ei tekstiviestejä
toimisto / vaihde 06 8741 400